BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TPHCM

179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P7 Q3 TP HCM

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHÁM

Họ Tên Bệnh Nhân

Năm Sinh

Ngày Khám

Xem lại thông tin đăng ký khám bệnh(số thự tự, giờ khám ...)

Mọi chi tiết xin liên hệ: bvyhctq3@gmail.com

Hoặc số điện thoại: 028 39326579 Bấm số nội bộ: 124(Tổ CNTT)