ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

Bệnh viện YHCT TP.HCM mở góc tư vấn, hướng dẫn cho người dân sử dụng các phương pháp YHCT, thuốc và các sản phẩm bào chế từ dược liệu giúp tằng cường hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19