THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CẤY CHỈ (cấp chứng chỉ cấy chỉ được Sở Y tế cấp phép)
Đối tượng: Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền (có hoặc chưa có chứng chỉ hành nghề)