BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TPHCM

LỊCH KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ TRONG GIỜ

Phòng Khám 101
BuổiThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SÁNGNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
CHIỀUNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
Phòng Khám 102
BuổiThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SÁNGNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
CHIỀUNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
Phòng Khám 103
BuổiThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SÁNGNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
CHIỀUNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
Phòng Khám 104
BuổiThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SÁNGNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
CHIỀUNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
Phòng Khám 105
BuổiThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SÁNGBS.CKI.Huỳnh Thị Thanh ThúyBS.CKI.Thái Bảo CườngTHS.BS.Phạm Thị Minh TâmBS.CKI.Lý Đức KiệtBS.CKI.Huỳnh Thị Thanh Thúy
CHIỀUBS.CKI.Huỳnh Thị Thanh ThúyBS.CKI.Thái Bảo CườngTHS.BS.Phạm Thị Minh TâmBS.CKI.Lý Đức KiệtBS.CKI.Huỳnh Thị Thanh Thúy
Phòng Khám 106
BuổiThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SÁNGNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
CHIỀUNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
Phòng Khám 107
BuổiThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SÁNGTHS.BS.Trần Thị Thanh LoanBS.Phạm Thị Thùy VânTHS.BS.Trần Thị Thanh LoanTHS.BS.Trần HoàngTHS.BS.Phạm Thị Minh Tâm
CHIỀUTHS.BS.Trần Thị Thanh LoanBS.Phạm Thị Thùy VânTHS.BS.Trần Thị Thanh LoanTHS.BS.Trần HoàngTHS.BS.Võ Thị Mỹ Phương
Phòng Khám 109
BuổiThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SÁNGBS.CKI.Võ Nhật LinhBS.CKI.Lý Và SềnhBS.CKI.Thái Bảo CườngBS.CKI.Thái Bảo CườngBS.CKI.Lý Đức Kiệt
CHIỀUNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
Phòng Khám 110
BuổiThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SÁNGNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
CHIỀUNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
Cập nhật ngày: 10 - 9 - 2021