BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TPHCM

LỊCH KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ

Phòng Khám 111(Châm cứu nam)
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
BS1BS.CKI.Lý Đức KiệtBS.CKII.Nguyễn Thị Thanh ThảoBS.CKI.Lý Đức KiệtBS.CKII.Nguyễn Thị Thanh ThảoBS.CKI.Lý Đức KiệtBS.CKII.Nguyễn Thị Thanh Thảo
Phòng Khám 112(Phòng khám Dịch Vụ)
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
BS1BS.Trần Thị HoaBS.CKI.Nguyễn Dương Công LuậnBS.Trần Thị HoaBS.CKI.Nguyễn Dương Công LuậnBS.Trần Thị HoaBS.CKI.Nguyễn Dương Công Luận
BS2NghỉNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
Phòng Khám 114(Châm cứu nữ)
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
BS1BS.CKI.Nguyễn Thị Phi OanhTHS.BS.Trần Bửu QuốcBS.CKI.Nguyễn Thị Phi OanhTHS.BS.Trần Bửu QuốcBS.CKI.Nguyễn Thị Phi OanhTHS.BS.Trần Bửu Quốc
BS2BS. Ngô Hồng Hải ĐăngBS.Lê Hữu PhúcBS. Ngô Hồng Hải ĐăngBS.Lê Hữu PhúcBS. Ngô Hồng Hải ĐăngBS.Lê Hữu Phúc
Cập nhật ngày: 29 - 7 - 2019