I. Ban giám đốc


II. Bộ máy nhân sự

1. Lãnh đạo phòng chức năng

- Phòng Kế hoạch tổng hợp:
o Trưởng phòng: BS.CKII. Lưu Quốc Hải
- Phó Trưởng phòng: Ths. BS Đặng Thanh Hồng An
- Phòng Hành chánh quản trị:
o Trưởng phòng: Ths. Trần Trí Dũng
o Phó trưởng phòng: CN. Trương Thanh Tuấn
- Phòng Tổ chức cán bộ:
o Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Thu Hòa
- Phòng Điều Dưỡng:
o Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy
- Phòng Quản lý chất lượng:
o Trưởng phòng: Ths.BS. Phạm Thị Thanh Xuân
o Phó trưởng phòng: BS.CK1. Nguyễn Dương Công Luận
- Phòng Công tác xã hội:
o Trưởng phòng: BS CKII Hồ Ngọc Liểng
o Phó trưởng phòng: Kỹ sư Nguyễn Thị Đức Hạnh
- Phòng Công nghệ thông tin:
o Trưởng phòng: Ths. Kỹ sư. Trần Ngọc Hoài Anh
- Phòng Vật tư trang thiết bị y tế:
o Trưởng phòng: Ths. Kỹ Sư. Lý Trung Hiếu
- Phòng Tài chính kế toán:
o Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hòa Bình

2. Lãnh đạo khoa lâm sàng

- Khoa Nội tổng hợp: o Trưởng khoa: BS.CKI. Võ Đình Hưng
o Phó trưởng khoa: Ths.BS. Phạm Thị Minh Tâm
- Khoa Ngoại phụ:
o Trưởng khoa: BS.CK1.Phan Thanh Hải
o Phó trưởng khoa: BS CKI Lý Đức Kiệt
- Khoa Nội thần kinh:
o Phó trưởng khoa: BS.CK1. Nguyễn Kỳ Xuân Nhị
- Khoa Cơ xương khớp:
o Trưởng khoa: BS.CKII. Lê Thị Hồng Nhung
o Phó trưởng khoa: BS.CK1. Huỳnh Thị Thanh Thúy
- Khoa Tim mạch cấp cứu:
o Trưởng khoa: BS.CKII. Nguyễn Công Minh
o Phó trưởng khoa: BS.CK1. Ngô Hồng Hải Đăng
- Khoa Nội Lão:
o Trưởng khoa: BS.CKII.Nguyễn Thị Thanh Thảo
o Phó trưởng khoa: BS.CKI. Trịnh Đức Vinh
- Khoa Khám:
o Trưởng khoa: BS.CKI.Lý Và Sềnh
o Phó trưởng khoa: BS.CKI. Võ Nhật Linh

3. Lãnh đạo khoa cận lâm sàng

- Khoa Xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh:
o Phó trưởng khoa: CN. Nguyễn Thị Tuyết Đào
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:
o Phó trưởng khoa : DS.CK1. Hoàng Thị Thu Hằng
- Khoa Dinh dưỡng:
o Phó trưởng khoa : BS.CK1.Đỗ Thị Ngọc Lý
- Khoa VLTL:
o Trưởng khoa: BS.CKII.Nguyễn Thị Ly Châu
o Phó trưởng khoa: CN. Võ Anh Khoa
- Khoa Dược:
o Trưởng khoa: DS.CKII. Nguyễn Phương Nam
o Phó trưởng khoa: TS.DS. Dương Hồng Tố Quyên