I. Ban giám đốc


II. Bộ máy nhân sự

1. Lãnh đạo phòng chức năng

- Phòng Kế hoạch tổng hợp:
o Trưởng phòng: BS.CKII. Lưu Quốc Hải
- Phó Trưởng phòng: ThS. BS Đặng Thanh Hồng An
- Phòng Tổ chức cán bộ:
o Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Hòa
- Phòng Tài chính kế toán:
o Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hòa Bình
- Phòng Hành chính quản trị:
o Trưởng phòng: ThS. Trần Trí Dũng
o Phó trưởng phòng: CN. Trương Thanh Tuấn
- Phòng Điều Dưỡng:
o Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
- Phòng Công nghệ thông tin:
o Trưởng phòng: ThS. Trần Ngọc Hoài Anh
- Phòng Quản lý chất lượng:
o Phó trưởng phòng: BS.CKII. Nguyễn Dương Công Luận
- Phòng Vật tư trang thiết bị y tế:
o Trưởng phòng: ThS. Lý Trung Hiếu
- Phòng Công tác xã hội:
o Trưởng phòng: BS CKII Hồ Ngọc Liểng
o Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Đức Hạnh

2. Lãnh đạo khoa lâm sàng

- Khoa Khám bệnh:
o Trưởng khoa: BS.CKII.Lý Và Sềnh
- Khoa Ngoại phụ:
o Phó trưởng khoa: BS CKI Lý Đức Kiệt
- Khoa Nội tổng hợp:
o Phó trưởng khoa: ThS.BS. Phạm Thị Minh Tâm
- Khoa Nội Lão:
o Trưởng khoa: BS.CKII.Nguyễn Thị Thanh Thảo
- Khoa Cơ xương khớp:
o Trưởng khoa: BS.CKII. Trịnh Đức Vinh
o Phó trưởng khoa: BS.CKI. Huỳnh Thị Thanh Thúy
- Khoa Nội thần kinh:
o Phó trưởng khoa: BS.CKI. Nguyễn Kỳ Xuân Nhị
o Phó trưởng khoa: BS.CKII. Trần Anh Vũ
- Khoa Tim mạch cấp cứu:
o Trưởng khoa: BS.CKII. Phạm Thị Thanh Xuân
o Phó trưởng khoa: BS.CKII. Ngô Hồng Hải Đăng
- Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng:
o Trưởng khoa: BS.CKII.Nguyễn Thị Ly Châu
o Phó trưởng khoa: CN. Võ Anh Khoa
- Khoa Dinh dưỡng:
o Phó trưởng khoa : BS.CKII.Đỗ Thị Ngọc Lý

3. Lãnh đạo khoa cận lâm sàng

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:
o Phó trưởng khoa : ThS.BS. Trần Bửu Quốc
- Khoa Xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh:
o Phó trưởng khoa: CN. Nguyễn Thị Tuyết Đào
- Khoa Dược:
o Trưởng khoa: TS.DS. Dương Hồng Tố Quyên
o Phó trưởng khoa: DS.CKII. Hoàng Thị Thu Hằng

4. Lãnh đạo phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền – Cơ sở 2

o Phó trưởng phòng: BS.CKI. Võ Nhật Linh