BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TPHCM

LỊCH KHÁM BỆNH TRONG GIỜ THEO YÊU CẦU

Phòng Khám Dịch Vụ 112 Sáng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SángBS.CKI.Lê Phước LongBS.CKI.Phan Thanh HảiBS.CKI.Lê Phước LongBS.CKI.Võ Nhật LinhBS.CKI.Lê Phước Long
SángBS.CKI.Võ Nhật LinhTHS.BS. Nguyễn Tấn HưngBS.Lê Hữu PhúcBS.CKI.Lý Và SềnhNghỉ
SángTHS.BS.Phan Thị Thanh Thủy NghỉNghỉBS.CKII.Nguyễn Thị Ly ChâuBS.CKI.Võ Nhật Linh
SángNghỉTHS.BS. Nguyễn Thị Hồng NhungBS.CKII.Lý Bá TướcBS.CKI.Nguyễn Dương Công LuậnBS.CKI.Võ Đình Hưng
SángBS.CKI.Nguyễn Kỳ Xuân NhịTHS.BS. Đặng Thanh Hồng AnBS.Phạm Quang ChánhBS.Lai Ngọc HiềnBS.CKII.Nguyễn Thị Thanh Thảo
Phòng Khám Dịch Vụ 112 Chiều
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
ChiềuBS.CKI.Nguyễn Thị Phi OanhTHS.BS.Phạm Thị Minh TâmBS.CKI.Nguyễn Thị Phi OanhTHS.BS.Trần Bửu QuốcTHS.BS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
ChiềuNghỉBS.CKI.Đỗ Thị Ngọc LýNghỉNghỉNghỉ
Cập nhật ngày: 12 - 1 - 2021