BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TPHCM

LỊCH KHÁM BỆNH TRONG GIỜ THEO YÊU CẦU

Phòng Khám Dịch Vụ 112 Sáng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SángBS.CKI.Lê Phước LongBS.CKI.Phan Thanh HảiBS.CKI.Lê Phước LongBS.CKI.Võ Nhật LinhBS.CKI.Lê Phước Long
SángBS.CKI.Võ Nhật LinhTHS.BS. Nguyễn Tấn HưngBS.Lê Hữu PhúcBS.CKI.Lý Và SềnhBS.CKII.Nguyễn Công Minh
SángBS.CKI.Ngô Thị Bạch YếnBS.CKI.Ngô Thị Bạch YếnBS.CKI.Ngô Thị Bạch YếnBS.CKII.Nguyễn Thị Ly ChâuBS.CKI.Võ Nhật Linh
SángBS.CKII.Nguyễn Thị Thanh ThảoTHS.BS. Nguyễn Thị Hồng NhungBS.CKII.Lý Bá TướcBS.CKI.Nguyễn Dương Công LuậnBS.CKI.Võ Đình Hưng
SángBS.CKI.Nguyễn Kỳ Xuân NhịTHS.BS. Đặng Thanh Hồng AnBS.Phạm Quang ChánhBS.CKI.Võ Nhật LinhBS.CKII. Hồ Ngọc Liểng
Phòng Khám Dịch Vụ 112 Chiều
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
ChiềuBS.CKI.Nguyễn Thị Phi OanhTHS.BS.Phạm Thị Minh TâmBS.CKI.Nguyễn Thị Phi OanhTHS.BS.Trần Bửu QuốcTHS.BS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
ChiềuNghỉBS.CKI.Đỗ Thị Ngọc LýNghỉNghỉNghỉ
Cập nhật ngày: 15 - 11 - 2020