BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TPHCM

LỊCH KHÁM BỆNH TRONG GIỜ THEO YÊU CẦU

Phòng Khám Dịch Vụ 112 Sáng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SángBS.CKI.Lê Phước LongBS.CKI.Phan Thanh HảiBS.CKI.Lê Phước LongBS.CKI.Võ Nhật LinhBS.CKI.Lê Phước Long
SángBS.CKI.Lý Và SềnhTHS.BS. Nguyễn Tấn HưngTHS.BS. Nguyễn Thị Hồng NhungBS.CKII.Lê Thị Hồng NhungBS.CKI.Phạm Quốc Việt
SángBS.CKII.Nguyễn Công MinhBS.CKI.Võ Đình HưngBS.CKI.Nguyễn Kỳ Xuân NhịBS.CKII.Nguyễn Thị Ly ChâuBS.CKI.Trịnh Đức Vinh
SángNghỉNghỉNghỉNghỉNghỉ
SángBS.CKII.Nguyễn Thị Thanh ThảoBS.CKI.Nguyễn Kỳ Xuân NhịBS.CKI.Đỗ Thị Ngọc LýBS.CKII.Lưu Quốc HảiTHS.BS.Phạm Thị Minh Tâm
Phòng Khám Dịch Vụ 112 Chiều
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
ChiềuBS.CKI.Nguyễn Thị Phi OanhTHS.BS.Phạm Thị Thanh XuânBS.CKI.Nguyễn Thị Phi OanhTHS.BS.Trần Bửu QuốcBS.CKI.Nguyễn Dương Công Luận
ChiềuTHS.BS. Đặng Thanh Hồng AnNghỉNghỉNghỉNghỉ
Cập nhật ngày: 21 - 10 - 2021